Празник роден от волята на жените търсещи равни права

История на празника 

8-ми март се празнува в България от периода след Втората световна война. Първото официално отбелязване на Международния ден на жената е през 1945 г. след освобождението от фашисткия режим, на 8 март 1945 г., когато се провежда парад в София. Жените, съпровождани от военни части, дефилират пред хората, събрани на централните площади на града. Този парад се провежда като израз на свободата, радостта и възраждането на страната след години на война и затъмнение.

За много български жени, участващи в парада, този ден става символ на новото начало, на надеждата и на освобождението. В този контекст 8-ми март придобива по-широк смисъл и става символ на един по-добър свят, където жените играят активна роля в обществото.

Този момент от историята на България подчертава не само значението на 8-ми март като ден на жените, но и като ден, свързан с обновление, свобода и солидарност.

Специалните събития в чест на жените стават традиция в България, а 8-ми март става официален празник, посветен на правата и постиженията на жените. През комунистическия период в България, този ден често е бил използван за подчертаване на равноправието между половете и пропаганда на женската работна сила в обществото.

След падането на комунизма през 1989 г., традицията да се отбелязва 8-ми март продължава в България, като празникът запазва своя символичен характер и става ден на изразяване на уважение и признателност към жените. 

Към настоящия момент 8-ми март се отбелязва с различни културни и обществени събития, акцентиращи върху важността и приноса на жените в обществото.

Най-често празника се свързва с дейности и инициативи включващи:

Културни събития: Различни културни институции организират събития, посветени на жените. Те могат да включват изложби, концерти, лекции и други културни мероприятия, които подчертават ролята и постиженията на жените в изкуството, науката, образованието и обществото.

Образователни инициативи: Много образователни институции провеждат специални събития и лекции, фокусирани върху въпроси, свързани с равноправие и правата на жените. Тези инициативи се стремят да повишат осъзнаването на важната роля на жените в образованието и обществото като цяло.

Социални кампании: Различни нестопански организации и инициативи провеждат социални кампании по повод 8-ми март, които насърчават равенството, борбата с насилието срещу жените и подкрепата за правата на жените.

Набират популярност и мероприятия в офисите: Мнозина работодатели организират специални събития или дават почивен ден на служителките си. Това може да включва поздравителни речи или тиймбилдинг активности, които поощряват екипния дух.

Най- честите жестове са поднасянето на цветя и подаръци: Традицията да се подаряват цветя, особено на жените, е много популярна в България. Често хората изразяват благодарност и обич, подарявайки цветя и други подаръци на своите колеги, приятелки, майки и други важни жени в живота си.

Тези инициативи и чествания подчертават важността на жените и приноса им в различните сфери на обществото.

В международен аспект деня на жената 8-ми март, се свързва с движението за равноправие и женските права в началото на 20-ти век. Въпреки че точното начало на този празник е трудно да се определи, 8-ми март е символ на борбата на жените за равноправие. 

Един от ключовите моменти в историята му е стачката на жените в текстилната индустрия. Протестът се случва на 8 март 1908 г. В този ден около 15 000 жени изискват по-добри условия на труд, по-добро заплащане и по-кратък работен ден. Стачката им е и отправна точка за развитието на женското движение.

Следващ важен етап е Международната конференция на жените в Копенхаген през 1910 г. На конференцията е предложено утвърждаване на специален ден, посветен на правата на жените. Първоначално предложената дата е 19 март, но на по-късен етап е избран 8-ми март. Този избор е бил вдъхновен от събитията в Ню Йорк и от движението за равноправие на жените.

Друг пример за силата на дамите и обвързаността с датата 8-ми март е и протестът в Русия през 1917 г., който поставя началото на Руската революция в Санкт Петербург, иницииран от непримиримостта на нежният пол ангажиран в текстилната промишленост търсещи по-добри условия на труд. Този протест съвпада с Деня на жените и става илюстрация на силата на жените в борбата за промени.

През 1977 г., Обединените нации официално признават 8-ми март като Международен ден на жената, посветен на повишаване на осъзнаването за женските права и равноправието. Оттогава този ден стана символ на солидарност и борба за права на жените по света.