За нас

Фондация „Спаси България“ вече 7 години работи за изграждането на групи от активни граждани на местно и експерто ниво, работещи в синхрон по създаване на условия за диалог с общинските органи на управление. Чрез своята дейност ние: 

  • осъществяваме проучвания и анализи 
  • подготвяме и реализираме проекти, инициативи и програми за подобряване на градската среда, инфраструктурата и транспорта 
  • организираме семинари, форуми и отворени срещи за дебати 
  • провеждаме надграждащи обучения за познания в областта на дейността на обществени, регионални и национални органи