Отчети

Приложени ще намерите отчетите за дейността и финансите на фондацията за изминалите години.

2016

Годишен отчет за дейността 2016

(PDF) Финансов отчет за 2016 г.

Получени дарения 2016

2017

Годишен отчет на дейността 2017

(PDF) Финансов отчет за 2017 г.

Получени дарения 2017

2018

Годишен отчет на дейността 2018 г.

(PDF) Финансов отчет за 2018 г.

Получени дарения 2018

2019

Годишен отчет на дейността 2019 г.

(PDF) Финансов отчет за 2019 г.

Получени дарения 2019

2020

Годишен отчет на дейността 2020г.

(PDF) Финансов отчет за 2020г.

Получени дарения 2020г.