Начална страница

Фондация „Спаси България“ се създава от активни и будни граждани, желаещи да представят обществото пред управленските органи. Нашата основна цел е да подпомагаме развитието на активно гражданско общество в България, с устойчив характер чрез изграждане на мрежа от активни граждани, сдружения и бизнес представители, работещи в диалог с органите на управление на местно, регионално или национално ниво.

Нашите цели са дългосрочни и насочени с поглед към цялата страна:

 • Да подпомагаме общинските и национални институции в създаването и провеждането на политики в полза на развитието на градовете и селата 
 • Да засилим и подобрим комуникацията между публичните институции и гражданите 
 • Да подпомагаме координацията, обмяна на информация и натрупване на опит при инициативи на прозрачност и гражданско участие, партньорство и взаимодействие при работа с международни, държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, академичната и бизнес общността 
 • Работа с младите хора и повишаване на активното им гражданско участие 
 • Подкрепа на граждански инициативи, съдействащи на участието на обществото в самоуправление при разработване, прилагане и мониторинг на местни политики 
 • Разработване на информационни и аналитични материали за стратегическо планиране – формулиране, прилагане, мониторинг и оценка на въздействие на местни политики 
 • Развиване на активно сътрудничество с организации в Република България и в чужбина, които имат сходни цели 
 • Работа и сътрудничество с хора и групи от хора в неравностойно положение с цел защита на техните интереси, като част от обществените
 • Осъществяване на контакт и сътрудничество между бизнеса и държавните и общински власти за обществени цели 
 • Увеличаване на тежестта на мненията и позициите на неправителствения сектор в процеса по вземане на решенията
 • Насърчаване на многообразието в общностите и борба с дискриминацията

За нас

Фондация „Спаси България“ вече 7 години работи за изграждането на групи от активни граждани на местно и експерто ниво, работещи в синхрон по създаване на условия за диалог с общинските органи на управление. Чрез своята дейност ние: 

 • осъществяваме проучвания и анализи 
 • подготвяме и реализираме проекти, инициативи и програми за подобряване на градската среда, инфраструктурата и транспорта 
 • организираме семинари, форуми и отворени срещи за дебати 
 • провеждаме надграждащи обучения за познания в областта на дейността на обществени, регионални и национални органи 

Блог

“Граждански бюджет за София” дава шанс за засилване на гражданското участие в управлението и връщане на доверието в демократичния процес

Фондация Спаси България и Clever Together се обединяват в работата за въвеждането на демократичния инструмент в София През юли 2020 г. Фондация Спаси България стартира работата по проекта “Граждански бюджет за София”. “Граждански бюджет” или “бюджет с участието на гражданите” e механизъм, познат в много демократични държави, чрез който част от бюджета на града се …

Представяме ви „Спаси България“

През последните години нашият екип постигна успехи, които дори за нас бяха неочаквани. След като през 2009 г. учредихме ГИИ “Спаси метрото”, започнахме битка не просто за подземното и класическо трасе на третата линия на метрото, а борба за това гласът на гражданското общество да бъде чут и приет за фактор в градоустройствената политика на …

За контакти