Начална страница

Фондация „Спаси България“ се създава от активни и будни граждани, желаещи да представят обществото пред управленските органи. Нашата основна цел е да подпомагаме развитието на активно гражданско общество в България, с устойчив характер чрез изграждане на мрежа от активни граждани, сдружения и бизнес представители, работещи в диалог с органите на управление на местно, регионално или национално ниво.

Нашите цели са дългосрочни и насочени с поглед към цялата страна:

 • Да подпомагаме общинските и национални институции в създаването и провеждането на политики в полза на развитието на градовете и селата 
 • Да засилим и подобрим комуникацията между публичните институции и гражданите 
 • Да подпомагаме координацията, обмяна на информация и натрупване на опит при инициативи на прозрачност и гражданско участие, партньорство и взаимодействие при работа с международни, държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, академичната и бизнес общността 
 • Работа с младите хора и повишаване на активното им гражданско участие 
 • Подкрепа на граждански инициативи, съдействащи на участието на обществото в самоуправление при разработване, прилагане и мониторинг на местни политики 
 • Разработване на информационни и аналитични материали за стратегическо планиране – формулиране, прилагане, мониторинг и оценка на въздействие на местни политики 
 • Развиване на активно сътрудничество с организации в Република България и в чужбина, които имат сходни цели 
 • Работа и сътрудничество с хора и групи от хора в неравностойно положение с цел защита на техните интереси, като част от обществените
 • Осъществяване на контакт и сътрудничество между бизнеса и държавните и общински власти за обществени цели 
 • Увеличаване на тежестта на мненията и позициите на неправителствения сектор в процеса по вземане на решенията
 • Насърчаване на многообразието в общностите и борба с дискриминацията

За нас

Фондация „Спаси България“ вече 7 години работи за изграждането на групи от активни граждани на местно и експерто ниво, работещи в синхрон по създаване на условия за диалог с общинските органи на управление. Чрез своята дейност ние: 

 • осъществяваме проучвания и анализи 
 • подготвяме и реализираме проекти, инициативи и програми за подобряване на градската среда, инфраструктурата и транспорта 
 • организираме семинари, форуми и отворени срещи за дебати 
 • провеждаме надграждащи обучения за познания в областта на дейността на обществени, регионални и национални органи 

Блог

Празник роден от волята на жените търсещи равни права

История на празника  8-ми март се празнува в България от периода след Втората световна война. Първото официално отбелязване на Международния ден на жената е през 1945 г. след освобождението от фашисткия режим, на 8 март 1945 г., когато се провежда парад в София. Жените, съпровождани от военни части, дефилират пред хората, събрани на централните площади …

Границата между патриотизъм и национализъм

Как се приема национализма в днешно време? Дали бъдейки националисти милеем и свеждаме глави в памет на всички, дали живота си за свободата ни, или национализмът се изразява в това да запазим българските традиции и обичаи, или пък да се противопоставяме на промените, новите ценности и чужди празници? Има ли всъщност разлика между национализъм и …

“Граждански бюджет за София” дава шанс за засилване на гражданското участие в управлението и връщане на доверието в демократичния процес

Фондация Спаси България и Clever Together се обединяват в работата за въвеждането на демократичния инструмент в София През юли 2020 г. Фондация Спаси България стартира работата по проекта “Граждански бюджет за София”. “Граждански бюджет” или “бюджет с участието на гражданите” e механизъм, познат в много демократични държави, чрез който част от бюджета на града се …

За контакти