“Граждански бюджет за София” дава шанс за засилване на гражданското участие в управлението и връщане на доверието в демократичния процес

Фондация Спаси България и Clever Together се обединяват в работата за въвеждането на демократичния инструмент в София

През юли 2020 г. Фондация Спаси България стартира работата по проекта “Граждански бюджет за София”. “Граждански бюджет” или “бюджет с участието на гражданите” e механизъм, познат в много демократични държави, чрез който част от бюджета на града се изразходва по усмотрение на гражданите, които предлагат и избират проекти за реализация. Проектът цели да постави основите за въвеждането на този механизъм в управлението на София, като помогне на гражданите да създадат рамката на гражданския бюджет и предложи въвеждането му в Столичния общински съвет (СОС).

Фазите на проекта включват провеждане на фокус групи с граждани, представители на администрацията и неправителствените организации; социологическо проучване за нагласите на гражданите; и информационно-образователна кампания за запознаване на граждани и администрация с този инструмент. През октомври, с подкрепата на английско-българската компания Clever Together, ще бъде проведена мащабна онлайн дискусия с гражданите, в която те заедно ще създадат формата и основните принципи на гражданския бюджет. Изводите от всички дейности ще бъдат обобщени в доклад към СОС, с препоръка за следващи стъпки. Още от самото начало на работата по проекта гражданите ще са неразделна част от процеса.

Защо правим този проект?

Вярваме, че за демократичното функциониране на едно общество са необходими култура и механизми за гражданско участие. В България има остра нужда от развитие и на двете. Добрата новина е, че събитията от последните години дават ясна заявка за все по-голямата готовност на гражданите да са фактор при вземането на решения по обществените политики. В този ключов момент на висока обществена енергия е необходимо администрацията и политиците да подкрепят тези усилия и да се създаде диалог между трите страни.

Прякото участие на софиянци в управлението на града ни е не само добър генератор на идеи, но и най-ефективната мярка за упражнение на демократичен контрол над управляващите. Във всяка фаза на проекта за граждански бюджет, гражданите ще са в центъра на определянето на нужните промени с цел да се спечели тяхното доверие в процеса от самото начало.

Гражданските бюджети набират популярност в цял свят

През последните 25 години, разпространението на граждански бюджети по света е безпрецедентно. Между 2005 и 2012 примерите за граждански бюджети само в Европа са скочили от 55 до над 1300, включвайки над 8 млн. европейски граждани. Европейският парламент признава гражданските бюджети като ефективен инструмент за укрепване на гражданската култура и капацитет за колективно вземане на решения, както и за противодействие на намаляващото доверие към политическите институции.

В същото време, в мандат 2016-2019 г. на СОС, идеята за граждански бюджет е отхвърлена в противоречие с предвиденото в приет от правителството план за действие по глобалната инициатива “Партньорство за открито управление”. Наблюденията на общественото обсъждане на бюджета на СО показват, че столичани на практика не могат да участват ефективно във вземането на решения за бюджета. Предварителните ни разговори за въвеждане на граждански бюджет с представители на местна администрация, инициативни комитети и НПО-та показват ниска осведоменост на всички участници по темата, както и скептицизъм по отношение на желанието на гражданите да участват в такъв процес.

Първи стъпки за въвеждане на този механизъм в България

За да се легитимира въвеждането на граждански бюджет в столицата и изгради доверие у гражданите, първа стъпка трябва да бъде повишаване осведомеността на гражданите и администрацията по темата, както и провеждане на гражданска дискусия, която да определи конкретните механизми за използването на такъв инструмент.

С проектът “Граждански бюджет за София” ние целим да направим точно това – да запознаем гражданите, администраторите и политиците с този механизъм и за пръв път в София, чрез масово онлайн обществено допитване, да дадем възможност на гражданите да формулират участието си в бюджета чрез подход “отдолу-нагоре”, като заедно създадат модела на граждански бюджет, който искат да бъде приложен в София, както и нивото на тяхното участие в него.

В рамките на проекта, ще реализираме социологически изследвания, с които да научим повече за разбирането, нагласите и притесненията на софиянци по темата. Ще проведем информационни и образователни дейности за гражданите, медиите и администраторите, за да ги запознаем с това как работи този механизъм по света. През октомври, за пръв път в България, ще проведем публично онлайн обсъждане, чрез което гражданите заедно ще могат да създадат модел на граждански бюджет за София. С това обсъждане ще покажем, не само че гражданите могат да бъдат ефективно включени в процеса на създаване на политики, но и че резултатите при този подход са по-добри.

В края на проекта, през декември 2020, ще обобщим всичко научено и ще внесем доклад в Столичния общински съвет с препоръки за следващи стъпки и предложение за модел на граждански бюджет за София.

Проектът “Граждански бюджет за София” се финансира по схема за финансиране на малки инициативи ‘Фонд Активни граждани България‘ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Проектът е на стойност €10 754,24 евро, от които €9 954,24 са предоставени безвъзмездно от ‘Фонд Активни граждани България’.

2 Replies to ““Граждански бюджет за София” дава шанс за засилване на гражданското участие в управлението и връщане на доверието в демократичния процес”

  1. Къде мога да видя примери за граждански бюджет за Швеция, Финландия , Дания или Естония?

  2. Здравейте,
    Бих искала да изразя своят искрен инерес към взимане на участие в публичното онлайн обсъждане по проектът „Граждански бюджет за София“. Моля за обратна връзка, относно това как мога да взема участие в обсъждането и на коя дата ще се проведе то?

Вашият коментар