Екип

Таня Пенева

Управител

Завършила е бакалавърска степен в специалност „Публична администрация“, а след това придобива и магистратура „Регионално развитие“. Има 10-годишен опит в публичната сфера, придобит като експерт в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Таня Пенева е част от фондацията през последните 4 години, като през този етап преминава през ролите на доброволец, изпълнител и ръководител, за да израсне Спаси България. 

Тодорка Маратилова

Човешки ресурси

Завършила е специалности икономика и мениджмънт, туризъм, и финансов контрол. Опитът ѝ в глобални компании я пренасочва към изграждането на екипи, развитието на таланти и управлението на човешкия потенциал. В последните 2 години е част от фондацията, като развива мрежата от доброволци, разработва програми за ангажираност и мотивация, провежда проучвания и обучения, организира събития и вътрешна комуникация.

Калина Христова

Координатор

Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Калина е част от екипа на фондацията от 2 години и за този период е преминала през няколко различни роли, подпомагащи я в нейното развитие до координатор комуникации и социални мрежи. Предишният ѝ опит като event manager и нейната креативност подпомагат развитието на фондацията чрез достигане до нови общности и хоризонти.